European Data Protection Supervisor
Le Contrôleur Européen de la Protection des Données

Big Data, Big Data Protection - Italiano

Big Data, Big Data Protection - Italiano

Date: 
Tuesday, 6 Janvier, 2015
Video: 

/file/big-data-big-data-protection-piano-strategico-2015-2019-del-nuovo-garante-europeo_frBig Data, Big Data Protection - Piano Strategico 2015-2019 del nuovo Garante europeo