European Data Protection Supervisor
European Data Protection Supervisor

EDPS Training for new Data Protection Officers

EDPS Training for new Data Protection Officers

Tuesday, 29 May, 2018
29
May
2018

EDPS Training for new Data Protection Officers

EDPS Training for new Data Protection Officers (DPOs) on 29 May 2018

AgendaPDF icon
Training new DPOs (ppt)File