European Data Protection Supervisor
European Data Protection Supervisor

39th Meeting of the Data Protection Officers and the EDPS

39th Meeting of the Data Protection Officers and the EDPS

Thursday, 28 April, 2016
28
Apr
2016

39th Meeting of the Data Protection Officers and the EDPS

39th Meeting to take place at the EUROFOUND, Dublin. Read more

AgendaPDF icon
Presentation of Wojciech Wiewiórowski, Assistant SupervisorPDF icon
Overview of Recent Case LawPDF icon
eCommunication GuidelinesPDF icon
Speed training on staff appraisalPDF icon
Speed training on whistleblowingPDF icon
Speed training on Cloud computingPDF icon