European Data Protection Supervisor
European Data Protection Supervisor

EDPB-EDPS Joint Response on the US Cloud Act

EDPB-EDPS Joint Response on the US Cloud Act

Wednesday, 10 July, 2019
10
Jul
2019

EDPB-EDPS Joint Response on the US Cloud Act

EDPB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection

AnnexPDF icon