Print

RODO, Rola Inspektora Ochrony Danych – Wojciech Wiewiórowski

RODO, Rola Inspektora Ochrony Danych, Przemówienie Wojciecha Wiewiórowskiego, Zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  Konferencja nt. "Wdrożenie RODO w polskim porządku prawnym - stan aktualny i przyszłe wyzwania", organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 18 maja 2018