Print

Zakres terytorialny obowiązywania RODO a najbliżsi sąsiedzi Unii Europejskiej - Wojciech Wiewiórowski

Zakres terytorialny obowiązywania RODO a najbliżsi sąsiedzi Unii Europejskiej, Wykład Wojciecha Wiewiórowskiego, Zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, X Konferencja „Bezpieczeństwo w Internecie” pt. „Ochrona danych osobowych” zorganizowanej przez Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 25 maja 2018