European Data Protection Supervisor
European Data Protection Supervisor

OHC Pregnancy Self-Assessment Data - EIB

OHC Pregnancy Self-Assessment Data - EIB

Tuesday, 13 March, 2018
13
Mar
2018

OHC Pregnancy Self-Assessment Data - EIB

Prior-checking Opinion regarding OHC Pregnancy Self-Assessment Data at EIB (Case 2016-0614)