European Data Protection Supervisor
European Data Protection Supervisor

New Pact on Migration and Asylum

New Pact on Migration and Asylum

Monday, 30 November, 2020
30
Nov
2020

New Pact on Migration and Asylum

EDPS Opinion on the European Commission proposal on the New Pact on Migration and Asylum.